Охлаждане на двигателя Trateo Ltd.

Ролята на охладителната система е да поддържа оптималната температура на двигателя. Студеният двигател не работи добре, можем да го наблюдаваме особено през зимата с двигатели с компресионно запалване. Правилната температура на двигателя оказва значително влияние върху състоянието на сместа гориво-въздух и нейното изгаряне. По-ниските работни температури нарушават процеса на изгаряне и предизвикват по-високи емисии на въглеводороди и въглероден окис. Оптималната температура за охлаждащата течност е 85-90 градуса по Целзий, измерена на изхода на двигателя.
Най-важната част от охладителната система е радиаторът, предназначен да източва топлината от флуида на двигателя. Охлаждащият поток е възможен благодарение на водна помпа, разположена на мотора, чийто ротор прониква във вътрешността на двигателя, където започва цикъла на течността. Изтеглената от двигателя течност се насочва директно към радиатора. В нея течността губи топлината чрез вятъра на въздуха, който влиза в нея. Ако външният въздух не охлажда течността до оптималната температура, охладителят поддържа вентилатора, обикновено електрически, когато температурата на течността достигне точката на кипене. Охладената течност се връща на пистата, той отива към двигателя и след това ще започне друг цикъл.