Изпускателна система Trateo Ltd.

Изпускателната система на двигателя с вътрешно горене е набор от компоненти, предназначени да изхвърлят отработените газове от двигателя и да намалят шума, излъчван от двигателя. Изчерпан, екструдиран от цилиндъра влиза в изпускателния колектор, след това се насочва към първата секция на отработените газове и след това към отработените газове. При двигателите, задвижвани от безоловен бензин, изпускателната система е допълнителна функция, пречистваща изпускателната тръба, която при излизане от изпускателния колектор се подава към катализатора, където се изгаря.
Изпускателната система включва няколко елемента: изпускателния колектор на изпускателната тръба, заглушител или шумозаглушители и катализатор - каталитичен реактор.