Частите на тялото Trateo Ltd.

Частите на тялото - обшивка, горната част на тялото на автомобила. Тези елементи, като цяло отговарят на практически и естетически функции. Практическите функции на каросерията могат да включват защита на автомобила и пътниците от неблагоприятни метеорологични условия и механични повреди. Основните елементи на тялото, предлагани от Trateo ООД са хромирани огледала и дръжки на вратите. Предлагат се и пластмасови огледални корпуси и задни капаци на лампата.
Частите на тялото обикновено са изработени от стоманени листове и алуминиеви сплави, по-рядко от пластмаса. Подходяща форма на тялото се постига чрез която ги подпечатва в специални хидравлични преси. Частите на тялото се сглобяват към конструкцията на каросерията чрез заварени, залепени, занижени или резбовани съединения. Допълнителни елементи - аксесоари обикновено се монтират с винтове или скоби.