Отопление, вентилация, климатизация Trateo Ltd.

Топлината от двигателя се използва за загряване на вътрешността на автомобила, докато тече през течността, която циркулира в охладителната система. Свежият въздух, който протича през нагревателя, се нагрява и се насочва към кабината. Управлението на отоплението се осъществява все повече чрез електронни компоненти, чрез регулиране на потока охлаждаща течност чрез клапана на газта или чрез регулиране на въздушния поток, който се разделя на два различни потока и се смесва заедно с пропорционална дроселова клапа.
По този начин за отопление и вентилация осигурява приятен климат вътре в превозното средство, подходящо видимост през всички прозорци и подходящо ниво на качеството на въздуха в кабината, и всичко това, независимо от атмосферните условия навън.